Terug naar HOME

PRIVACY BELEID

Wij behandelen alle verzamelde informatie op deze website vertrouwelijk en verstrekken géén informatie over onze klanten aan derden tenzij dit wettelijk wordt vereist.
Alle verzamelde informatie wordt slechts gebruikt om bestellingen te verwerken of als feedback om de site meer gebruikersvriendelijk te maken.

Dit is www.orkestbanden.org ("Orkestbanden.org," "Wij" of "ons") online privacybeleid voor alle websites die eigendom zijn van of worden gecontroleerd door Culti Media (behalve andersluidende bepalingen op deze site), met inbegrip van www.orkestbanden.org en voor de diensten en materialen die worden geleverd door Culti Media (behalve als anders aangegeven in deze dienst). Dit beleid geldt alleen voor informatie verzameld via diensten, met als belangrijkste kernactiviteit een permanente download service voor backingtrack bestanden die bestemd zijn voor karaoke, maar niet voor andere off-line transacties met Orkestbanden.org, noch voor transacties met een derde partij die niet eigendom is van of wordt gecontroleerd door Culti Media.

TERMEN EN VOORWAARDEN


Introductie
De Website www.orkestbanden.org is eigendom van Culti Media, Zeskanter 34, 8608ZM Sneek, Nederland. KVK 56090978. mail@orkestbanden.org

Aanvaarding van voorwaarden
Door deze website te bezoeken en/of producten van Culti Media te kopen, geef je te kennen dat je deze overeenkomst hebt gelezen, dat je het begrijpt, en dat je instemt gebonden te zijn aan alle voorwaarden en voorwaarden. Als je niet akkoord gaat met alle van de volgende bepalingen en voorwaarden, dan gelieve deze website niet te blijven gebruiken en / of tot aankoop over te gaan van onze producten. Gelieve deze overeenkomst af en toe te herlezen omdat we te allen tijde deze algemene voorwaarden kunnen wijzigen of op andere manier aanpassen. Dergelijke wijzigingen en/of aanpassingen worden onmiddellijk na het verschijnen op deze pagina van kracht.


Kinderen Privacy
Deze Website is niet gericht op kinderen jonger dan 13 jaar, en we verzamelen niet bewust persoonsgegevens op deze website van kinderen onder de leeftijd van 13 jaar. Als Culti Media daadwerkelijk kennis verkrijgt dat het persoonlijke gegevens over een kind onder de 13 jaar hebt verzameld, zal de informatie onmiddellijk worden verwijderd uit onze database.

Gebruik en openbaarmaking van persoonlijke informatie
Orkestbanden.org verhuurt of verkoopt geen persoonlijke informatie, zoals je naam of e-mailadres, aan adverteerders. Orkestbanden.org kan jouw persoonlijke informatie gebruiken om haar diensten te leveren en je berichten te zenden die gerelateerd zijn aan deze diensten en om je de nieuwsbrief van ons en onze partners te e-mailen. Je kunt zich op ieder moment uitschrijven door te klikken op de Unsubscribe knop in de e-mail die we je sturen.

Licentie van Culti Media
Behoudens alle termen en voorwaarden van deze overeenkomst, verleent Culti Media je hierbij een persoonlijk, beperkt, niet-exclusief, niet-overdraagbaar, herroepbaar recht op het bekijken of afspelen van de diensten en/of materialen op jouw compatibele computer of apparaat, uitsluitend voor je eigen niet-commerciële gebruik op je computer of apparaat en uitsluitend zoals toegestaan door Culti Media. Je erkent dat voor het gebruik van de diensten en/of materialen mogelijk het gebruik van andere hardware en software producten nodig is en die dergelijke hardware en software jouw eigen verantwoordelijkheid is. Het is ook jouw verantwoordelijkheid om de bandbreedte die nodig om de diensten te gebruiken te betalen.

Orkestbanden.org behoudt zich het recht tot intrekking van deze beperkte licentie op elk gewenst moment in haar geheel of met betrekking tot een bepaald nummer of materialen om welke reden dan ook, en op het eigen goeddunken van Orkestbanden.org.

In hoeverre Culti Media materiaal biedt om te downloaden (het "gedownload materiaal"), moet je alle auteursrechten, handelsmerk en andere kennisgevingen die zijn opgenomen of die zijn gekoppeld zijn aan dergelijke gedownloade materialen toevoegen of behouden. Je erkent en aanvaardt dat je geen sublicentie kunt geven, toewijzen of anderszins overdragen van deze licentie of de gedownloade materialen en dat geen enkel gedownloade inhoud eigendom van je is of aan je zal worden overgedragen van Culti Media of iemand anders. Wij behouden ons het recht tot intrekking van deze licentie voor beperkt gebruik op elk moment, om welke reden, en op het eigen goeddunken van Orkestbanden.org. Verder gaat je ermee akkoord dat je niet zult proberen kopieën te maken van de nummers. Je krijgt niet een eigendomsbelang in materialen (inclusief, maar niet beperkt tot, de nummers) door middel van deze overeenkomst of anderszins.

Inhoudstypen
De beschrijvingen en informatie, zoals genres, talen, release en dergelijke, zijn uitsluitend voor je gebruiksgemak verstrekt, en je erkent en aanvaardt dat Culti Media niet de juistheid ervan garandeert.

Gebruiks beperkingen
Je stemt ermee in geen enkel materiaal te gebruiken, downloaden, reproduceren, wijzigen, afgeleide werken van maken, weergeven, uitvoeren, publiceren, distribueren, verspreiden, doorgeven, uitzenden of circuleren (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de nummers) aan een derde partij, behalve wanneer uitdrukkelijk geautoriseerd door Culti Media. De bron code en/of object code op de materialen bevat vertrouwelijke en geheime informatie die behoren tot Culti Media en haar licentiegevers, en je zult te alle tijde redelijke maatregelen nemen om de vertrouwelijkheid van deze informatie te beschermen. Verder gaat je akkoord dat je de materialen niet disassembeert, decompileert of reverse-engineering toepast (behalve in de mate dat deze beperking uitdrukkelijk door de wet verboden is, en dan alleen door Culti Media te voorzien van voorafgaande schriftelijke kennisgeving en gelegenheid om te reageren). Bij elk ongeoorloofd of verboden gebruik kan de overtreder strafrechtelijk worden vervolgd.

Copyright
Orkestbanden.org gehoorzaamt aan alle relevante copyrightwetgeving, en zal alle ontvangen claims van inbreuk op het auteursrecht bekijken en inhoud, die geplaatst of gedistribueerd is en geacht wordt enige dergelijke wetten te schenden, verwijderen. Indien je een vordering wilt, mail ons dan met het volgende: A. Schriftelijke of elektronische handtekening van de eigenaar of van de persoon die gemachtigd is te handelen namens hem. B. Een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk waarvan beweerd wordt dat er inbreuk op is gepleegd. C. Een beschrijving van de inbreukmakende materiaal en de informatie die redelijkerwijs voldoende is om ons het vinden van het materiaal mogelijk te maken. D. Jouw contactgegevens met inbegrip van je adres, telefoonnummer en e-mail. E. Een verklaring waarin staat dat de informatie in jouw vordering juist is en je gerechtigd bent te handelen namens de eigenaar van het auteursrecht.

Handelsmerken
Tenzij uitdrukkelijk uiteengezet in deze overeenkomst, alle handelsmerken, dienstmerken, handelsnamen, domeinnamen, slogans, logo's en andere indicaties van oorsprong die op of in verband staan met de diensten en materialen, zijn het eigendom van Culti Media en/of zijn filialen en licentiegevers. Het is verboden een van deze merken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar te kopiëren, weer te geven of te gebruiken.

Promoties en reclame
Culti Media en/of haar zakelijke partners kunnen advertenties en promotiemateriaal op of via de diensten presenteren. Je deelname aan een promotioneel evenement van Culti Media is onderworpen aan de bepalingen en voorwaarden gekoppeld aan die gebeurtenis. Je correspondentie of bedrijfstransacties met, of deelname aan reclamecampagnes van enig derde-partij adverteerders op of via de diensten, met inbegrip van betaling en levering van gerelateerde goederen of diensten, en alle andere voorwaarden, bepalingen, garanties of verklaringen in verband met dergelijke transacties, zijn uitsluitend tussen je en dergelijke derden. Je gaat ermee akkoord dat Culti Media noch haar zakelijke partners verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor enig verlies of schade van welke aard ook, ontstaan als het resultaat van dergelijke interactie of als gevolg van de aanwezigheid van dergelijke derden op de dienst.

De Website en de Links websites van derden
Culti Media heeft geen controle op de inhoud van het internet buiten haar website. Wij kunnen links verschaffen naar andere sites die buiten onze controle zijn. Opnemen van een link is niet een goedkeuring of aanbeveling van de site. Je erkent dat Culti Media niet verantwoordelijk is voor de inhoud van sites van derden en begrijpt dat wij geen claims ten aanzien van de kwaliteit of wettigheid van dergelijke sites maken en doet hierbij afstand van elke claim die je zou kunnen hebben met betrekking tot dergelijke.

Disclaimer van garanties
Gebruik van orkestbanden.org is op je eigen risico. De inhoud en de service is beschikbaar op een "als het is" basis. Culti Media biedt geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie. Culti Media garandeert niet dat alle inhoud op www.orkestbanden.org juist is, dat orkestbanden.org op elk gegeven moment beschikbaar is, of dat eventuele fouten zullen worden gecorrigeerd.

Culti Media is niet aansprakelijk voor de toegangssnelheid van orkestbanden.org in andere websites, de toegangssnelheid van website pagina's die openen of raadpleging, downloaden of snelheid van opname, externe vertraging, opschorting of ontoegankelijkheid van haar diensten.

Bovendien kan Culti Media niet aansprakelijk worden gehouden in geval van het gebrek aan bescherming van je technische apparatuur, in het bijzonder tegen elke vorm van besmetting door virussen en/of inbraakpogingen die onder jouw verantwoordelijkheid vallen. Installatie, gebruik en onderhoud van je technische apparatuur voor toegang tot orkestbanden.org zijn je eigen verantwoordelijkheid. In ieder geval kan Culti Media niet aansprakelijk worden gesteld als orkestbanden.org niet samengaat of storingen veroorzaakt met (een aantal van) je software, configuraties, besturingssysteem of apparatuur.

Taal
Je accepteert dat de Nederlandse taal de taal is van deze overeenkomst is en dat de Nederlandse versies van deze overeenkomst en het Privacybeleid prevaleren.

Betalingsovereenkomst
Gedurende de verwerking van de bestelling tot de betaling, kunt je je bestelling annuleren of wijzigen. De betaling gebeurt online na de validatie van de bestelling. Culti Media heeft het recht om prijzen en beschikbaarheid van een product op elk moment wijzigen. Uw gebruik van de service biedt de mogelijkheid om overeenkomsten te sluiten en/of aankopen langs elektronische weg te verrichten. Je erkent dat je elektronische aanvragen je overeenkomst vormen en de intentie zich te binden aan en te betalen voor dergelijke overeenkomsten en aankopen. Je overeenkomst en jouw intentie zich te binden aan elektronische aanvragen is van toepassing op alle bestanden met betrekking tot alle transacties die je aangaat op Orkestbanden.org, met inbegrip van berichten van annulering, beleid, contracten en toepassingen.

Digitale levering (downloaden) Orkestbanden.org levert tracks die in bestandsindeling te downloaden zijn. De downloadlink is geldig tot de download is opgenomen en klaar is. Culti Media raadt aan Windows XP of hoger, Internet Explorer 8+, Chrome, Safari of Mozilla Firefox te gebruiken om je aankopen mee te downloaden biedt geen ondersteuning voor andere platformen of software van derden. Downloaden met Safari via de iPad of iPhone is (nog) niet mogelijk.

Toepasbaar recht
Deze gebruikersovereenkomst en alle geschillen die daaruit voortvloeien worden bepaald door en geïnterpreteerd volgens de wetten van Nederland. Je gaat ermee akkoord dat eventuele geschillen die voortvloeien uit deze algemene gebruiksvoorwaarden of je gebruik van Orkestbanden.org uitsluitend worden ingediend in Nederland.

Terug naar HOME